HRADY, ZÁMKY

BUDYNĚ - VODNÍ HRAD + PERUC                                                                                                                                                Lákadlem hradu je obnovená alchymistická dílna, kde proběhla spousta pokusů o výrobu likéru mládí nebo zlata. Podle pověsti se to podařilo a dodnes je vyrobené zlato ukryto a střeží ho socha alchymisty Kvasničky. Také se pokusíme objevit tajemství "Budyňského draka". Výlet je dále doplněn o návštěvu Peruce, kde se podíváme na "Boženinu studánku" a "Oldřichův dub".

BEZDĚZ a MÁCHOVO JEZERO                                                                                                                                                   Bezděz patří k nejzajímavějším hradům v Čechách. Jako jeden z mála se dochoval v původní, čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo ani nebyl zbořen jako jiné neméně slavné hrady. Z věže Bezdězu je nádherný výhled do kraje. Po prohlídce hradu se vydáme do nedalekých Doks na projížďku parníkem po Máchově jezeře.

KARLŠTEJN                                                                                                                                                                                   Králem českých hradů (vyjma Pražského) je Karlštejn, vybudovaný Karlem IV. Prohlídkový okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. -19. století. Na této trase je rovněž vystavena kopie české svatováclavské a císařské říšské koruny. Možnost rozšíření výletu o návštěvu Koněpruských jeskyň.

KŘIVOKLÁT + KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ                                                                                                                                        Návštěva jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. V ceně I. prohlídkový okruh - "Gotické paláce" . Návštěva Koněpruských jeskyň.

MĚLNÍK - ZÁMEK, KOSTNICE a VĚŽ                                                                                                                                           Prohlídka zámku s průvodcem - unikátní prostory zámku, mezi které patří Velký sál s jedinečnou sbírkou map všech evropských měst 17. století, nádherný výhled na soutok Labe s Vltavou. Návštěva kostela sv. Petra a Pavla s jednou z největších kostnic v ČR, věž.

DUCHCOV ZÁMEK + MOST KOSTEL                                                                                                                                       Prohlídková trasa "Valdštejn" , kde se dozvíte mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy - nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku. Dále návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který je známý svým přesunem při likvidaci starého města Mostu.

LEMBERK                                                                                                                                                                                        Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka. Prohlédneme si téměř originálně dochovanou zámeckou kapli, černou kuchyň s otevřeným ohništěm, vrchnostenskou kancelář, bajkový sál a další renesanční a barokní pokoje. Pod zámkem se zastavíme u studánky spojené s legendou sv. Zdislavy, která pomocí tohoto pramene vyléčila spoustu nemocných.