Druhý stupeň

       Cena každého výletu vždy zahrnuje:

dopravu autobusem splňujícím všechny předepsané normy EU

vstupné

doprovod CA

úrazové pojištění

(k tomuto účelu požadujeme nejpozději den před termínem výletu dodat jmenný

seznam dětí s daty narození, jinak nelze děti pojistit)

Při všech výletech jsou dva pedagogové ZDARMA a také je pro pedagogický doprovod

k dispozici ZDARMA v našich autobusech káva.

Dovolujeme si Vám nabídnout služby našich autobusů.

Je možné u nás objednat i jen dopravu na vaše akce - výlety mimo nabídku, doprava do školy v přírodě, do divadel pro pedag. doprovod apod.

Cena je dohodou, čekání vždy ZDARMA!!!

ZOO, Obory

1. LIBEREC - ZOO

Tentokrát vás zveme na výlet do nejstarší zoologické zahrady v České republice. V roce 2011 oslavila již své 92. narozeniny. Chová se zde kolem 170 druhů zvířat o celkovém počtu více než 1000 jedinců. Pouze v Liberci můžete spatřit bílou formu tygra indického či monumentální takiny čínské. Možnost rozšíření o návštěvu botanické zahrady.

2. PRAHA - ZOO

Zoologická zahrada se nachází v krásném, členitém terénu Trójské kotliny. V současné době se zoo může pochlubit 670 druhy zvířat s téměř 5 tisíci jedinci. Při procházce zahradou se podíváme do pavilonu Indonéské džungle, zavítáme k ledním medvědům, papouškům, slonům. Nezapomeneme ani na obrovské želvy a gorily. V roce 2007 byla ZOO Praha vyhlášena jako 7 největší zoo na světě. Možnost rozšíření o plavbu lodí z Rašínova nábřeží do Troje.

Muzea, skanzeny, výstavy

3. OSTRÁ - HISTORICKÁ VESNICE ŘEMESEL

Na tomto výletě zamíříme do historické vesnice řemesel - děti spatří celou vesničku s ukázkami tradičních řemesel dráteníků, hrnčířů, řezbářů, provazníků a v rámci svého volna si potom mohou zkusit vyrobit například papír, svíčku či mýdlo. Také se projdeme po bylinných zahradách s bludištěm. V místní hodovně můžete zakoupit tradiční palačinku či drobné pečivo. V ceně zájezdu není zahrnuta vlastní výroba. Ceny za výrobky se pohybují od 30 do 60,-Kč. Vhodné pro 6. a 7. třídu

4. ZUBRNICE - SKANZEN

Navštívíme nejmladší skanzen v Čechách, základem skanzenu je stará historická vesnice - roubené zemědělské usedlosti s expozicemi. Prohlídka s průvodcem trvá cca 2 hodiny.

ODJEZD: 8,30 NÁVRAT: 11,30 - 12,00

5.KRUPKA - ŠTOLA

Návštěva prohlídkové štoly "Starý Martin", která bývala jedním z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Prohlídka trvá cca 45 minut, délka trasy je cca 1 km. K prohlídce se doporučuje pevná obuv a teplé oblečení, teplota ve štole je i v létě asi 8-10°C. + 45,-Kč/žák/vstupné štola. Možnost rozšíření o návštěvu botanické zahrady či hvězdárny v Teplicích. ( botanická zahrada +35,-Kč, hvězdárna + 25,-Kč)

6. LIBEREC - IQ PARK

Více jak stovka atraktivních, interaktivních, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života, demonstrace přírodních jevů a zákonů, testy, rébusy, kvízy, hry, hlavolamy a atrakce na 3 podlažích - tak to je IQ park. Vhodné pro 6. třídu

7. LIBEREC - IQlandia

Moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů. Svět vědy a techniky, který vás uhrane a nepustí. Svět fascinujících experimentů a chytré zábavy! Planetárium lze objednat fakultativně za příplatek.

Praha

8. PRAHA - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Národní technické muzeum,založené již v roce 1908. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Možnost rozšíření o školní program nebo prohlídku uhelného a rudného dolu. Informace o termínech a cenách v CK.

9. PRAHA - "Královská cesta"

Procházka Prahou - Prašná brána, Celetná ulice, Staroměstské náměstí s orlojem, Betlémská kaple, dále přes Karlův most na Pražský hrad ( prohlídka katedrály sv.Víta, Zlatá ulička).

10. PRAHA - Pražský hrad

Návštěva Pražského hradu. Katedrála sv.Víta, Starý Královský palác ( možnost objednání programu: Příběh Pražského hradu), Zlatá ulička, Bazilika sv. Jiří.

11. PRAHA - prohlídka Poslanecké sněmovny + procházka

Exkurze začíná projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny. Následuje prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Pokud to umožní harmonogram zasedání, je možné rovněž nahlédnout do některé ze zasedacích místností. Poslanecká sněmovna je živoucí instituce, proto je nutné průběh prohlídky přizpůsobit jejímu chodu. Program v Praze je doplněn o procházku historickým centrem s průvodcem.  Doporučujeme velmi včasné objednání.

12. PRAHA - Židovské město

Praha byla od nepaměti spojená se židovskou komunitou. V židovské kultuře zaujímá naprosto mimořádné místo co se týče, jak historického vývoje, tak i rozsahu staveb a památek. Součástí programu je komentovaná prohlídka Maiselovy synagogy, Pinkasovy synagogy, Starého židovského hřbitova a Španělské synagogy.

13. PRAHA - procházka, exkurze v ND

Procházka Starým Městem a hodinová exkurze v budově Národního divadla.

14. PRAHA - vánoční

Vánoční nálada začíná již počátkem adventního období. Město je v tu dobu již slavnostně vyzdobené a na mnoha místech jsou již vyzdobeny vánoční stromy jako hlavní symboly nadcházejících svátků. Největší vánoční strom bývá tradičně na Staroměstském náměstí. V historických částech města, ale i v okrajových čtvrtích probíhají vánoční trhy. Projdeme se historickým centrem až k Betlémské kapli, kde navštívíme vánoční výstavu.

V letošním roce na téma Jak se kdysi vařilo a svítilo.

Exkurze

15. PRAHA - LETIŠTĚ RUZYNĚ

Letiště Praha je atraktivním místem, kde načerpáte atmosféru dálek, nevšedních zážitků a poznání. V rámci exkurze mají žáci příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Uvidíme shon a provoz na odbavovacích plochách a dostanete se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů budeme pozorovat starty a přistání různých typů letadel a budeme mít rovněž možnost navštívit nejmodernější stanici záchranné a požární služby v České republice.

16. LINDAVA - SKLÁRNA

V malé obci Lindava poblíž Nového Boru navštívíme sklárnu, jejíž exkluzivní výrobky jsou k vidění v uměleckých galeriích celého světa. Na vlastní oči shlédneme práci sklářských mistrů a při odborném výkladu můžeme pozorovat, jak se žhavá tekutá hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Samozřejmě budou žáci mít možnost vyzkoušet si sklářské řemeslo a sami si vyfouknou sklářskou píšťalou svůj vlastní výrobek. Vhodné pro 6. třídy.

17. DUBÍ - DŮM PORCELÁNU

Exkurze do závodu se 150-ti letou tradicí výroby nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu vzniku porcelánu. Během komentované prohlídky zjistíte, jaké postupy a technologie jsou potřeba pro vytvoření světoznámého cibuláku. Součástí programu je i interaktivní workshop - dekorování hrnků. Děti si nadekorují hrnky z produkce Českého porcelánu a získají tak upomínku na zážitek z exkurze či originální dárek pro své blízké. Hrnky nejsou ihned k dispozici, do školy budou doručeny cestovní kanceláří Trysk na základě dohody s pedagogem do 1 týdne. V případě zájmu o tento výlet je nutná velmi včasná rezervace.

18. MLADOBOLESLAVSKO - EXKURZE V CUKROVARU

Během řepné kampaně lze umožnit dětem návštěvu největšího cukrovaru a lihovaru v ČR. Exkurze je spojena s prohlídkou do průmyslového závodu cukrovaru včetně vnitřních prostor. Děti se podrobně seznámí se zpracováním cukrové řepy a postupem při výrobě cukru. Poté děti navštíví cukrovarnické muzeum. Hlavním cílem expozice je představit historii výroby cukru v českých zemích od jejích prvopočátků. K vidění jsou různé druhy homolí, kostky, kubesy i obří kostka o hraně 1 m. Děti se dozví, co je melasa či sirob a seznámí se s významnými osobnostmi tohoto odvětví. Nahlédnout nás nechají i do cukrovarské laboratoře. Velké technologické celky a strojní zařízení používané v cukrovarech můžete shlédnout v dalších prostorách, které sloužily jako stodola či kravín.

Řepná kampaň probíhá v měsíci říjnu.

Výlety s programem

19. TEPLICE - PLANETÁRIUM

Seznámení se s astronomickou tématikou. Na velkoplošné produkci pořad o sluneční soustavě. Možnost rozšíření programu o návštěvu hvězdárny nebo botanické zahrady. V případě rozšíření návrat v cca 12,30 hod.

20. PRAHA - PLANETÁRIUM

Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23 metrů patří k největším planetáriím na světě. Pro školy nabízí pořady s astronomickou , kosmonautickou, případně přírodovědeckou tématikou. Informace o aktuálním programu v CK.

21. LIDICE - PAMÁTNÍK

Prohlídka stálé expozice v muzeu, prohlídka pietního území s průvodcem.

22. TEREZÍN - MALÁ PEVNOST, MUZEUM GHETTA

Prohlídka Malé pevnosti s průvodcem - cca 75 minut, prohlídka muzea ghetta. 

23. ŽATEC - CHRÁM CHMELE

Chrám chmele a piva je zábavným poučným komplexem, který svými kořeny sahá do tradice světoznámého chmelařského regionu. Prohlídku odstartuje Chmelový maják (vyhlídková věž) a Labyrint, který je s majákem propojen. Součástí turistického areálu je Chmelařské muzeum, které nabízí největší expozici svého druhu na světě. 

24. MLADÁ BOLESLAV - ŠKODA AUTO

Prohlídka výrobních provozů cca 1,5 hodiny. Komentovaná prohlídka muzea Škoda Auto, sbírka čítá zhruba 340 položek - cca 1,5 hod..