Druhý stupeň

       Cena každého výletu vždy zahrnuje:

dopravu autobusem splňujícím všechny předepsané normy EU

vstupné

doprovod CA

úrazové pojištění

(k tomuto účelu požadujeme nejpozději den před termínem výletu dodat jmenný

seznam dětí s daty narození, jinak nelze děti pojistit)

Při všech výletech jsou dva pedagogové ZDARMA a také je pro pedagogický doprovod

k dispozici ZDARMA v našich autobusech káva.

Dovolujeme si Vám nabídnout služby našich autobusů.

Je možné u nás objednat i jen dopravu na vaše akce - výlety mimo nabídku, doprava do školy v přírodě, do divadel pro pedag. doprovod apod.

Cena je dohodou, čekání vždy ZDARMA!!!

ZOO, Obory

1. LIBEREC - ZOO

Tentokrát vás zveme na výlet do nejstarší zoologické zahrady v České republice. V roce 2011 oslavila již své 92. narozeniny. Chová se zde kolem 170 druhů zvířat o celkovém počtu více než 1000 jedinců. Pouze v Liberci můžete spatřit bílou formu tygra indického či monumentální takiny čínské. Možnost rozšíření o návštěvu botanické zahrady.

2. PRAHA - ZOO

Zoologická zahrada se nachází v krásném, členitém terénu Trójské kotliny. V současné době se zoo může pochlubit 670 druhy zvířat s téměř 5 tisíci jedinci. Při procházce zahradou se podíváme do pavilonu Indonéské džungle, zavítáme k ledním medvědům, papouškům, slonům. Nezapomeneme ani na obrovské želvy a gorily. V roce 2007 byla ZOO Praha vyhlášena jako 7 největší zoo na světě. Možnost rozšíření o plavbu lodí z Rašínova nábřeží do Troje.

Muzea, skanzeny, výstavy

3. OSTRÁ - HISTORICKÁ VESNICE ŘEMESEL

Na tomto výletě zamíříme do historické vesnice řemesel - děti spatří celou vesničku s ukázkami tradičních řemesel dráteníků, hrnčířů, řezbářů, provazníků a v rámci svého volna si potom mohou zkusit vyrobit například papír, svíčku či mýdlo. Také se projdeme po bylinných zahradách s bludištěm. V místní hodovně můžete zakoupit tradiční palačinku či drobné pečivo. V ceně zájezdu není zahrnuta vlastní výroba. Ceny za výrobky se pohybují od 30 do 60,-Kč. Vhodné pro 6. a 7. třídu

4. ZUBRNICE - SKANZEN

Navštívíme nejmladší skanzen v Čechách, základem skanzenu je stará historická vesnice - roubené zemědělské usedlosti s expozicemi. Prohlídka s průvodcem trvá cca 2 hodiny.

ODJEZD: 8,30 NÁVRAT: 11,30 - 12,00

5.KRUPKA - ŠTOLA

Návštěva prohlídkové štoly "Starý Martin", která bývala jedním z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Prohlídka trvá cca 45 minut, délka trasy je cca 1 km. K prohlídce se doporučuje pevná obuv a teplé oblečení, teplota ve štole je i v létě asi 8-10°C. + 45,-Kč/žák/vstupné štola. Možnost rozšíření o návštěvu botanické zahrady či hvězdárny v Teplicích. ( botanická zahrada +35,-Kč, hvězdárna + 25,-Kč)

6. BŘEZNO - ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN

Ojedinělý soubor rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, vzniklý jako výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu. Nahlédneme do života našich předků, jak stavěli příbytky, vyráběli nástroje, rozdělávali oheň, vařili na píckách, skladovali obilí v zásobních jámách, drtili je na zmotěrkách nebo mleli na rotačním mlýnku. Návštěva Peruci - "Boženina studánka" a "Oldřichův dub".

Možnost doplnit o návštěvu Loun - gotické městské hradby s baštami, věží a Žateckou bránou, gotické a renesanční domy.

7. LIBEREC - IQ PARK + LABYRINT

Více jak stovka atraktivních, interaktivních, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života, demonstrace přírodních jevů a zákonů, testy, rébusy, kvízy, hry, hlavolamy a atrakce na 3 podlažích - tak to je IQ park. Dále navštívíme Labyrint, který nabízí klasické zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště, temný labyrint se strašidly a místnost s optickými klamy. Vhodné pro 6. a 7. třídu

8. LIBEREC - IQlandia

IQlandia otevře své brány 28.3.2014. Mezi čtyřmi stovkami exponátů budou mj. průchod lidským tělem, řezy motoru, ovládání mozkovou energií, simulátory zemětřesení, vichřice či průletu galaxií, plazmakoule a mnoho dalších.... Vhodné pro 8. a 9. třídu

9. MILOVICE - PARK MIRÁKULUM

Rodinný park se rozkládá na ploše 10ha a nabízí celodenní využití. Najdete zde několik desítek herních prvků, minizoo nebo lesní naučnou stezku - to vše v nápaditém a kvalitním provedení se zapojením zeleně.

Praha

10. PRAHA - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Národní technické muzeum,založené již v roce 1908. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Možnost rozšíření o školní program nebo prohlídku uhelného a rudného dolu. Informace o termínech a cenách v CK.

11. PRAHA - procházka, muzeum voskových figurín

Procházka Starým městem s výkladem (Prašná brána, Celetná ulice), návštěva muzea Grévin s programem (historický tématický okruh - Karel IV, Rudolf II, Marie Terezie, Rabbi Löw a Golem a další, cca 90 minutová prohlídka s průvodcem), dále pokračujeme pěšky na Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Karlův most a Kampa.

12. PRAHA - "Královská cesta"

Procházka Prahou - Prašná brána, Celetná ulice, Staroměstské náměstí s orlojem, Betlémská kaple, dále přes Karlův most na Pražský hrad ( prohlídka katedrály sv.Víta, Zlatá ulička).

13. PRAHA - Pražský hrad

Návštěva Pražského hradu. Katedrála sv.Víta, Starý Královský palác ( možnost objednání programu: Příběh Pražského hradu), Zlatá ulička, Bazilika sv. Jiří.

14. PRAHA - Pražský hrad + Petřín

Návštěva Pražského hradu - Katedrála sv.Víta, Zlatá ulička, Nerudova ulice, lanovka na Petřín - rozhledna a bludiště.

15. PRAHA - prohlídka Poslanecké sněmovny + procházka

Exkurze začíná projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny. Následuje prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Pokud to umožní harmonogram zasedání, je možné rovněž nahlédnout do některé ze zasedacích místností. Poslanecká sněmovna je živoucí instituce, proto je nutné průběh prohlídky přizpůsobit jejímu chodu. Program v Praze je doplněn o procházku historickým centrem s průvodcem.  Doporučujeme velmi včasné objednání.

16. PRAHA - Židovské město

Praha byla od nepaměti spojená se židovskou komunitou. V židovské kultuře zaujímá naprosto mimořádné místo co se týče, jak historického vývoje, tak i rozsahu staveb a památek. Součástí programu je komentovaná prohlídka Maiselovy synagogy, Pinkasovy synagogy, Starého židovského hřbitova a Španělské synagogy.

17. PRAHA - procházka, exkurze v ND

Procházka Starým Městem a hodinová exkurze v budově Národního divadla.

18. PRAHA - procházka, plavba

Procházka Starým Městem a hodinová vyhlídková plavba z Rašínova nábřeží (Karlův most, vyšehrad) 

Exkurze

19. PRAHA - LETIŠTĚ RUZYNĚ

Letiště Praha je atraktivním místem, kde načerpáte atmosféru dálek, nevšedních zážitků a poznání. V rámci exkurze mají žáci příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Uvidíme shon a provoz na odbavovacích plochách a dostanete se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů budeme pozorovat starty a přistání různých typů letadel a budeme mít rovněž možnost navštívit nejmodernější stanici záchranné a požární služby v České republice.

20. LINDAVA - SKLÁRNA

V malé obci Lindava poblíž Nového Boru navštívíme sklárnu, jejíž exkluzivní výrobky jsou k vidění v uměleckých galeriích celého světa. Na vlastní oči shlédneme práci sklářských mistrů a při odborném výkladu můžeme pozorovat, jak se žhavá tekutá hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Samozřejmě budou žáci mít možnost vyzkoušet si sklářské řemeslo a sami si vyfouknou sklářskou píšťalou svůj vlastní výrobek. Vhodné pro 6. třídy.

21. DUBÍ - DŮM PORCELÁNU

Exkurze do závodu se 150-ti letou tradicí výroby nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu vzniku porcelánu. Během komentované prohlídky zjistíte, jaké postupy a technologie jsou potřeba pro vytvoření světoznámého cibuláku. Součástí programu je i interaktivní workshop - dekorování hrnků. Děti si nadekorují hrnky z produkce Českého porcelánu a získají tak upomínku na zážitek z exkurze či originální dárek pro své blízké. Hrnky nejsou ihned k dispozici, do školy budou doručeny cestovní kanceláří Trysk na základě dohody s pedagogem do 1 týdne. V případě zájmu o tento výlet je nutná velmi včasná rezervace.

22. MLADOBOLESLAVSKO - EXKURZE V CUKROVARU

Během řepné kampaně lze umožnit dětem návštěvu největšího cukrovaru a lihovaru v ČR. Exkurze je spojena s prohlídkou do průmyslového závodu cukrovaru včetně vnitřních prostor. Děti se podrobně seznámí se zpracováním cukrové řepy a postupem při výrobě cukru. Poté děti navštíví cukrovarnické muzeum. Hlavním cílem expozice je představit historii výroby cukru v českých zemích od jejích prvopočátků. K vidění jsou různé druhy homolí, kostky, kubesy i obří kostka o hraně 1 m. Děti se dozví, co je melasa či sirob a seznámí se s významnými osobnostmi tohoto odvětví. Nahlédnout nás nechají i do cukrovarské laboratoře. Velké technologické celky a strojní zařízení používané v cukrovarech můžete shlédnout v dalších prostorách, které sloužily jako stodola či kravín.

Řepná kampaň probíhá v měsíci říjnu. Nutnost objednání programu duben-červen.

Hrady a zámky

23. BUDYNĚ - VODNÍ HRAD + PERUC

Lákadlem hradu je obnovená alchymistická dílna, kde proběhla spousta pokusů o výrobu likéru mládí nebo zlata. Podle pověsti se to podařilo a dodnes je vyrobené zlato ukryto a střeží ho socha alchymisty tvz. Kvasnička. Také se pokusíme objevit tajemství "Budyňského draka". Výlet je dále doplněn o návštěvu Peruce, kde se podíváme na "Boženinu studánku" a "Oldřichův dub".

24. BEZDĚZ a MÁCHOVO JEZERO

Bezděz patří k nejzajímavějším hradům v Čechách. Jako jeden z mála se dochoval v původní, čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo ani nebyl zbořen jako jiné neméně slavné hrady. Z věže Bezdězu je nádherný výhled do kraje. Po prohlídce hradu se vydáme do nedalekých Doks na projížďku parníkem po Máchově jezeře.

25. KARLŠTEJN - HRAD A MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN

Králem českých hradů (vyjma Pražského) je Karlštejn, vybudovaný Karlem IV. Prohlídkový okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. -19. století. Na této trase je rovněž vystavena kopie české svatováclavské a císařské říšské koruny. Výlet je doplněn o návštěvu muzea voskových figurín.

26. KŘIVOKLÁT

Návštěva jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. V ceně I. prohlídkový okruh - "Gotické paláce" a " Na hradby".

27. MĚLNÍK - ZÁMEK, KOSTNICE a VĚŽ

Prohlídka zámku s průvodcem - unikátní prostory zámku, mezi které patří Velký sál s jedinečnou sbírkou map všech evropských měst 17. století, nádherný výhled na soutok Labe s Vltavou. Návštěva kostela sv. Petra a Pavla s jednou z největších kostnic v ČR, věž.

28. DUCHCOV ZÁMEK + MOST KOSTEL

Prohlídková trasa "Valdštejn" , kde se dozvíte mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy - nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku. Dále návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který je známý svým přesunem při likvidaci starého města Mostu.

29. LEMBERK

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka. Prohlédneme si téměř originálně dochovanou zámeckou kapli, černou kuchyň s otevřeným ohništěm, vrchnostenskou kancelář, bajkový sál a další renesanční a barokní pokoje. Pod zámkem se zastavíme u studánky spojené s legendou sv. Zdislavy, která pomocí tohoto pramene vyléčila spoustu nemocných.

Výlety s programem

30. TEPLICE - PLANETÁRIUM

Seznámení se s astronomickou tématikou. Na velkoplošné produkci pořad o sluneční soustavě. Možnost rozšíření programu o návštěvu hvězdárny nebo botanické zahrady. V případě rozšíření návrat v cca 12,30 hod.

31. PRAHA - PLANETÁRIUM

Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23 metrů patří k největším planetáriím na světě. Pro školy nabízí pořady s astronomickou , kosmonautickou, případně přírodovědeckou tématikou. Informace o aktuálním programu v CK.

Příroda

32. HŘENSKO - SOUTĚSKY

Pokud hledáte pro svůj výlet opravdovou divočinu, zamiřte do našeho nejmladšího národního parku Českého Švýcarska. Tajemná a rozervaná krajina pískovcových skal, rozkládající se na pomezí Čech a Saska, přitahuje svou romantickou krásou odpradávna. Projížďka lodičkami přes Divokou a Tichou soutěsku. V případě špatného počasí a dlouhodobějšího či prudkého deště se může stát, že dojde z důvodu bezpečnosti k uzavření soutěsek. Toto je situace, kterou naše CK nemůže žádným způsobem ovlivnit.

33. HŘENSKO - plavba z DĚČÍNA, PRAVČICKÁ BRÁNA

Plavba lodí z Děčína do Hřenska, poté pěší výlet na Pravčickou bránu - národní přírodní památku, největší přirozenou skalní bránu na našem kontinentu. Zpátky autobusem.

34. KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ+ naučná stezka

Jeskyně jsou přístupné veřejnosti od roku 1959 a nabízejí přibližně hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater, která vznikla činností vody ve vápencích starých přibližně 400 milionů let. Uvidíte několik dómů s krápníkovou výzdobou a tajnou penězokazeckou dílnu. Po prohlídce jeskyní je možné absolvovat 3km naučnou stezku " Zlatý kůň" nebo je možná návštěva Karlštejna - bez prohlídky hradu.