Vícedenní výlety po ČR

       Cena každého výletu vždy zahrnuje:

dopravu autobusem splňujícím všechny předepsané normy EU

vstupné

doprovod CA

úrazové pojištění

(k tomuto účelu požadujeme nejpozději den před termínem výletu dodat jmenný

seznam dětí s daty narození, jinak nelze děti pojistit)

Při všech výletech jsou dva pedagogové ZDARMA a také je pro pedagogický doprovod

k dispozici ZDARMA v našich autobusech káva.

Dovolujeme si Vám nabídnout služby našich autobusů.

Je možné u nás objednat i jen dopravu na vaše akce - výlety mimo nabídku, doprava do školy v přírodě, do divadel pro pedag. doprovod apod.

Cena je dohodou, čekání vždy ZDARMA!!!

1. STŘEDNÍ ČECHY

Vaše cesta Středočeským krajem začne v Kutné Hoře, kde se vydáme po stopách stříbra a kutnohorských alchymistů. Při okružní prohlídce města se vám dostane výkladu o historii města, ovšem lehkou formou, která zaujme všechny bez rozdílu. Během prohlídky zavítáte do Vlašského dvora, bývalé královské mincovny a sídla králů. Na závěr prohlídky dostane každý na památku pražský groš. Poté pokračujeme do tajuplné Alchymistické dílny a nakonec navštívíme chrám sv. Barbory. Po prohlídce Kutné Hory se přesuneme do Slatiňan na prohlídku hřebčína a Starokladrubského koně. Následuje přejezd na ubytování a večeře. Druhý den po snídani se vypravíme na Blaník - horu opředenou spoustou zajímavých pověstí. Na vrcholu se rozhlédneme z dřevěné rozhledny a potom již pokračujeme do města Příbram, kde je plánovaná zastávka v hornickém muzeu. Tady nás čeká prohlídkový areál v prostoru dolu Anna a projížďka důlním vláčkem 260m dlouhou Prokopskou štolou.

2. ZÁPADNÍ ČECHY

Prvním navštíveným místem bude středověký hrad Loket, který se tyčí na výrazném ostrohu nad řekou Ohří. Prohlídková trasa vede přes expozici porcelánu, archeologii, muzeum zbraní až po prostory bývalé věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava útrpného práva. Dále pokračujeme do oblasti Slavkovského lesa, kde kolem romantické vodní plochy vede po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná stezka národní přírodní rezervací Kladské rašeliny - Tajga. Následuje přejezd na ubytování a večeře. Po snídaní se vypravíme do další národní přírodní rezervace - SOOS, což je rozlehlé území se soustavou rybníků, mokřadů, rašelinišť a slatinišť, kde vyvěrám množství minerálních pramenů. Projdeme naučnou stezkou, jejíž součástí je i prohlídka a možná ochutnávka Císařského pramene i návštěva tvz. Dinosauřího pavilonu s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely ještěrů v životní velikosti. Na závěr našeho putování po západních Čechách si ještě vychutnáme krásu exotických motýlů v nedalekém motýlím domě.

3. JIŽNÍ ČECHY

Výlet do jižních Čech zahájíme prohlídkou kouzelného města Český Krumlov. Projdeme středověké centrum, navštívíme renesanční zámek a zámecký park se slavným divadlem s otáčivým hledištěm. Poté následuje přejezd na ubytování do oblasti Lipna a večeře. Druhý den po snídani navštívíme první stezku korunami stromů v České republice. Na stezce dlouhé 675 metrů nalezneme kromě jedinečné vyhlídky ze 40-ti metrové věže i spoustu dobrodružných zážitků. Vrcholným zážitkem je nejdelší suchý tobogán v České republice v celkové délce 52 metrů, který se vine středem věže. Po tomto nevšedním zážitku následuje přejezd do Protivína a návštěva krokodýlí ZOO. Uvidíte krokodýli, kostry, želvy, expozici mláďat, inkubátor s vajíčky a expozici jedovatých hadů na ploše více než 2000m2. Celá skupina se navíc může vyfotografovat u aligátorů.

4. PLZEŇSKO A CHODSKO

Zamíříme na Křivoklát, což je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Prohlídková trasa nás seznámí nejen s historií hradu a českých zemí, ale také s vývojem uměleckých slohů u nás. Poté následuje přejezd do metropole Plzeňského kraje, kde navštívíme historické podzemí, které neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Projdeme labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem budován od 14.století. Pak nás již čeká ubytování a večeře. Následující den po snídani se přemístíme do tradičního centra Chodska Domažlic. Prohlédneme si historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, které jsou dnes součástí městské památkové rezervace. Také vystoupáme na městskou věž, která je součástí kostela Narození Panny Marie a tvoří dominantu náměstí i celých Domažlic. Nakonec zavítáme do Kozinova statku v Újezdě, kde je od roku 1958 otevřena Pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebélie a na život Chodů. Zhlédnout je možné dříve používané hospodářské nástroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky.

5.ČESKÝ RÁJ

Naše putování zahájíme na státním hradu Trosky, bizarní zřícenině z konce 14. století, která je jedním ze symbolů Českého Ráje. Poté pokračujeme do Prachovských skal, kde nás čeká procházka skalním městem. Den zakončíme návštěvou pohádkového města Jičín, ve kterém vystoupáme na věž u Valdštejnova náměstí. K večeru následuje přejezd na ubytování a večeře. Druhý den po snídani se vydáme do Bozkova, kde navštívíme známé Bozkovské dolomitové jeskyně a po poledni nás ještě čeká zastávka na našem nejzachovalejším středověkém hradu Kosti, kde shlédneme prohlídkový okruh " Středověká mučírna".

6.ADRŠPACH A RATIBOŘICE

Navštívíme malebný kraj v okolí Ratibořic a České Skalice. Při procházce Babiččiným údolím si prohlédneme Staré Bělidlo i nedaleký Viktorčin splav. Také se zastavíme v Ludrově mlýně a samozřejmě nevynecháme ani prohlídku Ratibořického zámku. K večeru následuje přejezd na ubytování a večeře. Druhý den po snídani se vypravíme na návštěvu Adršpašsko-Teplických skal. Prohlédneme si fascinující zákoutí jednoho z největších a nejdivočejších skalních měst ve střední Evropě. Součástí procházky je v případě dobrého počasí i projížďka pramicí po romantickém skalním Jezírku.