MUZEA, SKANZENY

OSTRÁ - HISTORICKÁ VESNICE ŘEMESEL                                                                                                                                         Na tomto výletě zamíříme do historické vesnice řemesel - žáci spatří celou vesničku s ukázkami tradičních řemesel dráteníků, hrnčířů, řezbářů, provazníků a v rámci svého volna si potom mohou zkusit vyrobit například papír, svíčku či mýdlo. Také se projdeme po bylinných zahradách s bludištěm. V místní hodovně můžete zakoupit tradiční palačinku či drobné pečivo.  Vhodné pro 6. a 7. třídu

BŘEZNO - ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN                                                                                                                                           Ojedinělý soubor rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, vzniklý jako výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu. Nahlédneme do života našich předků, jak stavěli příbytky, vyráběli nástroje, rozdělávali oheň, vařili na píckách, skladovali obilí v zásobních jámách, drtili je na zmotěrkách nebo mleli na rotačním mlýnku. Vhodné pro 6. třídu.

PRAHA - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM                                                                                                                                    Národní technické muzeum,založené již v roce 1908. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Možnost rozšíření o školní program nebo prohlídku uhelného a rudného dolu.