PAMÁTNÍKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

LIDICE - PAMÁTNÍK                                                                                                                                                                    Prohlídka stálé expozice v muzeu, prohlídka pietního území s průvodcem.

TEREZÍN - MALÁ PEVNOST, MUZEUM GHETTA                                                                                                                            Prohlídka Malé pevnosti s průvodcem - cca 75 minut, prohlídka muzea ghetta.